Correctiepen Tipp-ex Shake’n Squeeze 8ml blister | 3086126100746

Correctiepen van 8ml.Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle.Met metalen schudkogel.Precieze correctie en goede dekking.Sneldrogend.Gemakkelijk mee te nemen.Kleur wit.Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.Bij onwel voelen een arts raadplegen.Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen.Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.Na opname door de mond : De mond spoelen.Geen braken opwekken.Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.1 blister x 1 stuk
ean: 3086126100746

Prijs:  2.57   (klik hier voor meer informatie